همشهری عزیز، سلاماین پرسشنامه به منظور ارزیابی رضایت شما از پرتال جدید شهرداری شیراز طراحی شده است. لذا خواهشمند است با پاسخگویی دقیق و شفاف خود ما را در رفع کاستی های موجود و بهبود خدمت رسانی یاری رسانید. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما بسیار سپاسگزاریم.
۱۴۰۲/۰۹/۱۰
1. جنس :4 - شغل :2. سن :3- سطح تحصیلات :6 - معمولا هر چند وقت یکبار به سایت شهرداری مراجعه می نمایید؟-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جامعیت ارائه خدمات الکترونیکمفید بودن محتوای پرتالگرافیک و طراحی ظاهری پرتالسهولت دسترسی به بخش های مختلف پرتال از طریق منوهارضایت کلی شما از پرتالنحوه اطلاع رسانی پرتال برای مخاطبین-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سال
هر روز  هفته ای یک بار  ماهی یک بار  چندماه یک بار  سالی یک بار  اولین بار 
زن  مرد 
5 - هدف شما از مراجعه به سایت شهرداری چیست؟7 - لطفا میزان رضایت خود را نسبت به هر یک از موارد زیر بفرمایید؟
خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
خیلی زیاد  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم 
کد امنیتی : (عدد زیر را وارد کنید.)