پروژه تهیه چراغ خیابانی و پرژکتور جهت رفع نقاط تاریک بوستان های سطح منطقه


فایل های پیوست :
منبع خبر : منطقه یازده
تعداد مشاهده : ۴۱

  
                                   
سال رونق تولید