استعلام کرایه تانکر اب مورد نیاز سازمان

یرای مشاهده متن آگهی فایل پیوست را دریافت کنید
 فایل های پیوست :
فایل پیوست (1)
منبع خبر : سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری
تعداد مشاهده : ۷۷

  
                                   
سال رونق تولید