عملیات حمل و نصب نرده های ترافیکی رفوژ بلوار های سطح منطقه

جهت دریافت فایل استعلام بهاء روی فایل پیوست کلیک نمایید.فایل های پیوست :
فایل پیوست (1)
منبع خبر : شهرداری منطقه چهار شیراز
تعداد مشاهده : ۶۳

  
                                   
سال رونق تولید