آگهی مناقصه متوسط خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما و پیمانکاران(اصلی)در قبال اشخاص ثالث

به نام خدا
آگهی مناقصه متوسط
سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شیراز در نظر دارد نسبت به خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما و پیمانکاران(اصلی)در قبال اشخاص ثالث  ، از طریق مناقصه متوسط به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دعوت بعمل  می­آید.
 با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد استعلام به آدرس: بلوار عدالت جنوبی- ابتدای بلوار دولت- جنب درمانگاه آزادگان– واحد قراردادهای سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شیراز مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 38350729-071 آماده پاسخ گویی می‌باشد.
پیش پرداخت طبق شرایط مندرج در اسناد استعلام پرداخت نخواهد شد.
در صورت برنده شدن اعلام شماره حساب بانک شهر جهت انعقاد قرارداد الزامی است.
 شرکت کننده حتماً می بایست نسبت به تکمیل فرم خود اظهاری و فرم سوابق کاری پیوست اقدام نماید. در صورت عدم تکمیل فرم ها یا نداشتن سوابق کاری در زمینه موضوع استعلام یا زمینه های مشابه یا عدم رعایت ظرفیت کاری کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که بدون در نظر گرفتن قیمت شرکت کننده پیشنهاد را مردود نماید و شرکت کننده حق هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط دراسناد استعلام مندرج است.
فایل های پیوست :
منبع خبر : سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
تعداد مشاهده : ۴۲

  
                                   
سال رونق تولید