استعلام بها خرید باتری جهت اتوبوسهای ناوگان

فایل های پیوست :
فایل پیوست (1)
منبع خبر : سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر
تعداد مشاهده : ۸۵

  
                                   
سال رونق تولید